DEN HAAG — Het Fonds Podiumkunsten heeft in december 2018 een subsidie toegekend aan Mathieu Daniël Polak voor zijn project “Chag Sameach”. Chag Sameach is Hebreeuws voor Fijne Feestdag. In dit project zal Mathieu zich dan ook voornamelijk toeleggen op muziek voor joodse feestdagen. In het voorjaar van 2019 zal Mathieu zijn werken voor beiaard uitvoeren in Amsterdam.

Geheel toepasselijk voor deze tijd van het jaar, is Mathieu Polak begonnen met een lied voor het nieuwe jaar: Sh’ma Koleinu. Dit lied viert de Hoge Feestdagen, namelijk het Joods Nieuwjaar (Rosh ha Shana) en Grote Verzoendag (Yom Kipur). Vrijdag 28 december speelde Mathieu zelf een try-out op het Hemony carillon van de Onze Lieve Vrouwe Toren in Amersfoort. 

Deze compositie geeft een goed beeld van de werkwijze van Mathieu Polak. Hij maakt gebruik van bestaande muziek die bij een specifieke feestdag past en arrangeert die voor beiaard. Na een analyse van een stuk, en het identificeren van de elementen die voor de joodse klank zorgen, schrijft hij een eigen compositie als commentaar op zowel de intentie van het stuk als het joodse geluid van een lied. Op deze manier zal er een portfolio ontstaan met eigen composities en arrangementen van joodse muziek voor beiaard. Uiteindelijk zal er in een beiaardconcert zo een beeld van het hele joodse jaar geschetst worden.

Als afsluiting van zijn project zullen er uitvoeringen plaatsvinden op verschillende plekken in Amsterdam, door verschillende beiaardiers. Door te beginnen met een concert aan de randen van de stad en uiteindelijk in het centrum, kan ook de muziek symbolisch steeds dichter de stad in te trekken om de joodse geschiedenis van Amsterdam te beklemtonen. 

Luister op soundcloud naar Sh'ma Koleine van David J. Putterman in arrangement voor beiaard gespeeld door Mathieu Polak in Amersfoort, en bekijk het filmpje op YouTube om te luisteren naar zijn eigen compositie Sh'ma Koleine gespeeld op het Hemony carillon in Amersfoort.