Een Beiaard Symposium in Museum Speelklok te Utrecht, afgewisseld met beiaardspel op de beiaard van de Domtoren in nauwe samenwerking met de Utrechtse klokkenspelvereniging. Op dit symposium zijn beiaardiers, leden van de NKV en de UKV, beiaardliefhebbers en andere muziekliefhebbers welkom. Klik hier voor informatie.