Domtoren Utrecht

UTRECHT — Een Beiaard Symposium in Museum Speelklok te Utrecht, afgewisseld met beiaardspel op de beiaard van de Domtoren in nauwe samenwerking met de Utrechtse klokkenspelvereniging. Op dit symposium& zijn beiaardiers, leden van de NKV en de UKV, beiaardliefhebbers en andere muziekliefhebbers welkom.

Het lijkt nog ver: 1 oktober. Maar half juni moet duidelijk zijn dat er voor het symposium voldoende deelnemers zijn! Klik even door om te zien dat het om een maandag (!) gaat en om te zien wat er deze dag te beleven is. Daar staat ook hoe je je op kunt geven. Maak er werk van! Er zijn signalen dat het nog niet storm loopt. Het zou zonde zijn wanneer het symposium afgeblazen moet worden...

Klik hier voor alle informatie