Het ledenbestand van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging is zeer divers. Naast leden met een algemene interesse voor alles wat met beiaarden en klokken te maken heeft, zijn ook de meeste Nederlandse en een aantal buitenlandse beiaardiers lid van de vereniging. Voorts zijn vele regionale beiaardcommissies en gemeenten met een beiaard aangesloten bij de KNKV.

U kunt zich per e-mail als lid aanmelden bij de secretaris van de KNKV.

Alle leden van de vereniging ontvangen het tijdschrift 'Klok & Klepel', de concertagenda, alsmede uitnodigingen voor vergaderingen, studiedagen en activiteiten van de NKV. Daarnaast vermelden wij activiteiten van de plaatselijke beiaardverenigingen.

Wie lid is van de NKV, is automatisch ook aangesloten bij de Beiaard Wereld Federatie (BWF). Door één van de lidorganisaties van de BWF wordt iedere drie jaar in een ander land een internationaal congres georganiseerd.