11 November was een zeer feestelijke dag voor het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG), op de avond van Sint Maarten, schutspatroon van de stad Utrecht, vond ook de eerste officiële luiding plaats van twee nieuwe klokken in de Buurtoren. Poncianus en Agnes, en Catharina-Amalia. Met deze twee nieuwe luidklokken is het geluid van de toren weer op middeleeuwse sterkte gebracht. 

De eerste luiding is hier te horen, op de Facebookpagina Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) valt veel informatie over de nieuwe klokken te vinden. 

Wat hoor ik nou toch? Waar komen die oerwoudklanken vandaan?  Vroegen mensen op straat in Doesburg zich vertwijfeld af op 4 november. De luisteraars op de luisterplaats bij mevrouw Verkade in de tuin wisten het antwoord vanaf de Martinitoren, waar de compositie: “So swaar soos ’n Olifant” werd uitgevoerd door Richard de Waardt. Deze compositie van Harm Roche van Tiddens zorgde voor de ongebruikelijke klanken vanaf de toren in Doesburg. De compositie was een samenspel van elektronica en carillon. Tijdens de uitvoering reageerde de computer op de klokken en de klanken van het carillon. Dat samenspel zorgde voor bijzondere klanken, die nog het meest deden denken aan de jungle. Dat was ook de bedoeling van de componist zo vertelde hij na afloop. Harm is geïnspireerd door een jonge olifant die de oefeningen doet om zijn slurf te gebruiken. Harm is afkomstig uit Zuid-Afrika, dat verklaart veel. De compositie was het sluitstuk van een reeks van 5 winnendecomposities die het resultaat zijn van de masterclass die de KNKV heeft georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Beiaardschool.

Het programma bestond uit 5 composities die door 5 verschillende beiaardiers werden uitgevoerd (zie foto onder). Het programma werd afgesloten met de compositie “Centenary Bells", die door Leo Samama geschreven is ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de KNKV. Toru Takao, de winnaar van het internationale beiaardconcours van Zwolle en Kampen voerde dit stuk uit.

programma Doesburg

De KNKV kan terug kijken op een prachtige Grande Finale, waar aan met vijf jonge componisten, en zes bevlogen beiaardiers meewerkten. De burgemeester van Doesburg mevrouw Loes van der Meijs reikte de prijzen uit aan Eveline Vervliet, Yael Levi, Nikos Kokolakis, Harm Roche van Tiddens in de sfeervolle en bomvolle Gasthuiskerk. Naast Frans Haagen, Gijsbert Kok, Gerdien Tanja was ook de componist Peter-Jan Wagemans in Doesburg aanwezig . Zij mogen als organisatoren en docententrots zijn op dit mooie inspirerende resultaat. Tot slot gaat onze dank uit naar de beiaardkring Doesburg en de gemeente Doesburg voor deze mooie en geslaagde dag. Dit concert en de ontvangst in Doesburg was een waardige afsluiting van het succesvolle jubileum jaar, 2018. Een jaar waarin de KNKV heeft laten zien dat ze klaar is voor de volgende 100 jaar.

In dit jubileum jaar zijn  zes nieuwe composities voor beiaard toegevoegd aan het repertoire voor de beiaard. De composities zijn te koop bij Het Beiaardcentrum Nederland.

Ada Boerma                    

Vijf solisten op een rij 242kb    

LEUVEN  — Klokken worden al eeuwenlang geassocieerd met de vredesgedachte. Zo luidden op 11 november 1918 alle klokken van België, Frankrijk en Engeland om de herwonnen vrede na WO I te vieren. Op 11 november 2018 wordt herdacht dat 100 jaar geleden WO I eindigde met een wapenstilstand. Op die dag zal de nieuwe beiaard van de Abdij van 't Park te Leuven deze vredesboodschap opnieuw uitdragen.

Iedereen is van harte welkom om naar de allereerste beiaardconcerten om 14, 15 en 16 uur te komen luisteren. Voor de inhuldiging schreef de gerenommeerde Vlaamse beiaardier en componist Geert D'hollander het werk Sacrale Suite, een triptiek op gregoriaanse thema's. Dit werk is aan alle beiaardiers aangeboden in de hoop dat velen van hen het op 11 november ook op de 'eigen' beiaard gaan uitvoeren.

De Norbertijnenabdij van Park is één van de best bewaarde abdijen in West-Europa. Er wordt al enkele jaren gewerkt aan de restauratie van dit eeuwenoude complex. In de westertoren van de abdijkerk hing vanaf 1730 een beiaard van 40 klokken, gegoten door de Amsterdamse stadsklokkengieterij van Claes Noorden en Jan Albert de Grave. Dit instrument verhuisde in de 19de eeuw naar de Sint-Pieterskerk in Leuven, maar ging tijdens de Brand van Leuven op 25 augustus 1914 geheel verloren. Op die dag gingen niet alleen veel monumenten, huizen en kunstwerken in vlammen op, maar kwamen ook meer dan 240 burgers om het leven. In 2014 kwam de stadsarchivaris van de Duitse stad Neuss tot de schokkende ontdekking dat reservisten uit zijn stad destijds mede verantwoordelijk waren voor deze tragische gebeurtenis.

De nieuwe beiaard telt 40 klokken die werden gegoten door Koninklijke Eijsbouts. Het benodigde bedrag van ruim 500.000 euro is door meer dan 300 personen en bedrijven uit binnen- en buitenland bijeengebracht. De twee grootste klokken zijn door de stad Leuven en de stad Neuss geschonken. Het totaalgewicht aan klokkenbrons is 10,6 ton. De klokken zijn replica’s van de klokken die tijdens WO I door Duitse troepen werden verwoest. Dankzij de in 1880 door de Leuvense klokkengieter Constant Sergeys gemaakte aantekeningen kennen we niet alleen de opschriften en gewichten, maar is ook het profiel van deze klokken bewaard gebleven.

Het nieuwe instrument gaat deel uitmaken van de internationale groep van vredesbeiaarden die na WO I en WO II wereldwijd werden ingericht.

Meer informatie op de speciale website.

Stichting Klinkend Erfgoed Nederland heeft een film gemaakt over het Klinkend Erfgoed Festival wat eind Augustus plaats vond in Maastricht.  

Het festival Klinkend Erfgoed in Maastricht werd op 31 augustus in de Bonbonnière geopend met een symposium: Hoe kan klinkend erfgoed weer verbinden?

Bekijk hier het filmpje met enkele highlights van het symposium en het festival.

 

GRONINGEN — Als afsluiting van de jubileumactiviteiten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Klokkenspel Groningen (SKG) werd op 22 september in de kapel van de Martinikerk in Groningen  een seminar gehouden. De ongeveer 50 genodigden en belangstellenden kregen twee lezingen aangeboden over de rijke klokkencultuur in de provincie Groningen en er was plaats voor een gezellige ontmoeting.

Adolph Rots, medeoprichter van de SKG, ging in op hetgeen was gerealiseerd van de negen doelstellingen van de stichting die 25 jaar geleden werden geformuleerd en voegde daaraan een aantal in de naaste toekomst nieuw te verwezenlijken doelen toe. Redmer Alma, historicus, gaf een kort overzicht van geschiedenis van de adel in de provincie Groningen en besprak de rol die de adellijke families, van de middeleeuwen tot in de 19de eeuw, speelden bij het (laten) gieten van luidklokken. Familienamen en –wapens op veel nog bestaande en reeds verdwenen klokken getuigen van die invloed.

Tussen de beide lezingen in werden twee nieuw-verschenen boekwerken gepresenteerd:

‘Welluidend Erfgoed’, een brochure (64 pag. A4) waarin een door Adolph Rots Omslag "Welluidend Erfgoed"
geschreven kroniek van 25 jaar SKG en een uitvoerig artikel ‘Adel en klokken’ door Redmer Alma, de neerslag van zijn eerdergenoemde lezing; beide bijdragen rijk geïllustreerd. Te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De prijs is € 6,00 incl. verzending.

‘Gronings Beiaardboek deel IX’ , geproduceerd door Edition Pors en te bestellen via de website van Beiaard Centrum Nederland. In het beiaardboek zijn een zevental composities/bewerkingen door de vijf thans in de provincie Groningen werkzame beiaardiers opgenomen:
- Klokslag – Levina Pors
- Concerto IV – J.S. Bach  en
- Pizzicato – L. Delibes, bewerkt door Auke de Boer
- De Borgtuin – Vincent Hensen
- Variaties ‘Heer Jesu heeft een hofken’ – Adolph Rots
- Mien Grunniger Stad – A. Veeman, bewerkt door Adolph Rots
- Geboren ien Hemonystroat – Henk Veldman

Het eerste exemplaar van beide uitgaven werd door SKG-voorzitter Albert Rodenboog overhandigd aan Henk Helmantel, kunstschilder en liefhebber van de Groninger cultuur met een grote sympathie voor luidklokken.

DOESBURG — In het kader van het jubileumprogramma van NKV 100 jaar werden componisten uitgenodigd om deel te nemen aan een masterclass “Componeren voor de beiaard” en bij die gelegenheid een nieuwe compositie te maken voor de jarige NKV. Deze masterclass werd in juni 2018 gegeven door de gerenommeerde componist en docent Peter-Jan Wagemans. De 14 deelnemers hadden in april de workshop "Componeren voor de beiaard" gevolgd bij Frans Haagen en Gijsbert Kok, waarna ze aan de slag waren gegaan met het maken van een compositie voor beiaard.

Aan het begin van de workshop werd er op aangedrongen om creatief om te gaan met het instrument en gebruik te maken van alle mogelijkheden die de beiaard biedt. De compositie mocht voor beiaard- solo zijn of voor beiaard met andere instrumenten, waarbij ook het gebruik van elektronica als een optie werd genoemd. De deelnemers kregen een ervaren beiaardier toegewezen die als coach fungeerde en steun gaf bij het maken van de compositie.

Alle composities werden op 29 juni aan Peter-Jan Wagemans, de docent van de masterclass, voorgelegd. Op grond van de adviezen van de docent en op grond van de discussies over de composities kon een nieuwe verbeterde versie van de stukken na de zomer worden ingeleverd.

Peter-Jan Wagemans koos hieruit de vijf beste composities, die op 4 november zullen worden uitgevoerd op het carillon van de Martinitoren in Doesburg. De componisten van de bekroonde werken zijn: Nikos Kokolakis, Yael Levy, Harm Roché van Tiddens, Joris van Suijdam en Eveline Vervliet.

De carillonbespeling op 4 november begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 3 kwartier. Na afloop van dit concert zal de burgemeester van Doesburg om 15.00 uur de prijzen uitreiken aan de componisten van de bekroonde werken. Deze gebeurtenis zal plaatsvinden in de grote zaal van de nabij gelegen Gasthuiskerk.

De vijf composities worden door Beiaardcentrum Nederland in een bundel uitgegeven. Na afloop van de prijsuitreiking kan deze bundel in de foyer van de Martinikerk worden aangeschaft. Intekenen via de webshop van Beiaardcentrum Nederland wordt aanbevolen.

Met de uitvoering van de composities eindigt het project “Componeren voor de beiaard”. Het is daarmee ook het sluitstuk van het jubileumprogramma 2018 van de KNKV.