"Crowdfunding om het carillon van de Lodewijkskerk weer met de hand bespeelbaar te maken

Het carillon in de Lodewijkskerk aan het Steenschuur in Leiden moet weer met de hand bespeelbaar worden. Het Leids Carillon Genootschap zet hiervoor een crowdfunding op."

Meer via: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20201103_47687428 

Dit jaar vierden we 75 jaar vrijheid. De Corona crisis leidde er toe dat veel activiteiten zijn vervallen en dat vele herdenkingen een ander karakter hadden. Een project dat wel is uitgevoerd is de renovatie van het Nederlandse carillon dat in Washington D.C. staat naast Arlington National Cemetary, de erebegraafplaats “heilige grond voor veteranen”.

Als dank voor de bevrijding en de Marshallhulp besloot de Nederlandse regering in 1951 een carillon te schenken aan Amerika. Een mooi symbolisch cadeau. Het carillon, van oudsher symbool van vrede, vrijheid en welvaart, vindt haar oorsprong in de Lage Landen. 

Het carillon, “a gift from the people of the Netherlands to the people of the USA”, met 49 klokken in een iconische klokkentoren, kreeg een prominente plaats naast Arlington National Cemetery, met uitzicht op de National Mall met de belangrijkste monumenten o.a. Washington Monument(Obelisk), Lincolm Memorial, Jefferson Memorial, van de Amerikaanse hoofdstad.

In zijn boek Klokken voor Amerika beschrijft Diederik Oostdijk de geschiedenis van het Netherlands Carillon. Het boek gaat in op de voorgeschiedenis van het carillon. De poging om geld voor het carillon bijeen te brengen door middel van drie rijdende carillons die Nederland door kruisten. Het besluit om de klokken te laten vervaardigen door drie concurrerende klokkengieterijen, Van Bergen, Petit en Fritsen en Eijsbouts. Het besluit Gerrit Rietveld terug te trekken als architect voor de toren vanwege zijn vermeende communisme en de opdracht te gunnen aan architect Joost Boks.

Naast de bouw en het onderhoud van het carillon komen de renovatie en de uitbreiding in 1995 ter gelegenheid van de viering van 50 jaar bevrijding aan de orde. Evenals het voortdurende probleem, de klank van het carillon, dat ondanks eerdere pogingen tot aan de huidige renovatie niet is opgelost.

Alle 49 klokken zijn de afgelopen maanden herstemd in Asten. Koninklijk Eijsbouts heeft 3 nieuwe klokken gegoten in opdracht van de Nederlandse regering. De 3 nieuwe klokken, die Nederland aanbiedt maken dit carillon van 52 klokken tot een “groot” klokkenspel. De nieuwe klokken dragen de namen van Amerikanen die na WOII een belangrijke rol hebben gespeeld: generaal George M. Marshall, Eleanor Roosevelt, Martin Luther King.

Het gerenoveerde carillon bestaat nu uit 53 klokken die in harmonie met elkaar klinken. Niet alleen het carillon is gerenoveerd. Ook de klokkentoren wordt gerestaureerd. Dit unieke monument is een blijvend symbool van vrede, vrijheid een vriendschap op een bijzondere locatie in Washington D.C..

Ammerzoden, 20 oktober 2020                                     Ada Boerma

Meer over dit onderwerp:

Op 30 april 2020 vond in Museum Klok en Peel in Asten de presentatie van het boek “Klokken voor Amerika” plaats.  In dit museum is een expositie over dit carillon te zien. 
Link om hier meer over te bekijken 'Klokken voor Amerika':  https://youtu.be/rFAC3GARCc0

Op 17 oktober 2020 zond de VPRO in “Andere tijden Special” de documentaire “Klokken voor Amerika” uit. Via de volgende link kunt u dit bekijken: https://www.npostart.nl/VPWON_1314496

In de voorgaande jaren werd het gebruikelijke Sint Martinusconcert op 11 november in de Martinikerk gehouden. De stichting Martini Beiaard Groningen was er de afgelopen jaren steeds bij betrokken. Dit onder andere door de medewerking van beiaardier Auke de Boer.

Dit jaar is het anders. U kunt de afgelopen week opgenomen concert-film thuis bekijken op PC, laptop, tablet of uw Smart-TV! Dat kan op drie manieren:

1.      Door op woensdag 11 november om precies 12.45 uur te klikken op deze link: https://youtu.be/ZkbEhTZcAAc  (of nadien op deze link te klikken). Als u het op dat tijdstip niet goed uitkomt kunt u ervoor kiezen om op een later moment via dezelfde link te zien en te beluisteren.

2. Op OOG TV wordt het concert op dezelfde datum en tijd eenmalig uitgezonden en kunt u het via uw TV bekijken en beluisteren.

3. Ook op onze website kunt u een link vinden voor deze film. www.martinicarillon.nl

Medewerking wordt verleend door Eeuwe Zijlstra, organist, Auke de Boer, stadsbeiaardier, en koor en orkest van de Groningse Schoolvereniging o.l.v. Marcel den Os. De film werd geproduceerd  zijn door Willem Hoiting, .We hopen dat u dit jaar thuis kunt genieten van deze concertfilm. 

Willem Hoiting - november 2020

2020: 40 jaar carillon Goede rede toren, Almere, reden voor ……...een  “Inspiratie dag” .

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat het carillon van de Goede Rede toren in gebruik werd genomen. Het jubileum dat al op 13 juni met een feestprogramma uitgebreid gevierd werd, vormde een mooie aanleiding om dit jaar de “inspiratie dag” voor beiaardiers  in Almere Haven te houden.

Maandag 5 oktober was een koude, regenachtige dag met bovendien beperkende maatregelen die verband hielden met het rondwarende Corona-virus. Niet de meest uitgelezen dag om een bijeenkomst te houden. Toch waren er zo’n twintigtal beiaardiers aanwezig in Almere Haven, die allen persoonlijk verwelkomd werden door Dick Klomp, voorzitter van de Stichting Carillons Almere.

Het programma begon met een concert op de toren van de Goede Rede kerk door de twee beiaardiers van Almere: Gerda Peters en Bauke Reitsma.

Composities van Joop Stokkermans en Dick Klomp uit respectievelijk 1996 en 2016 werden als eerste ten gehore gebracht. Beide componisten hadden Flevoland in gedachten toen ze deze muziek op papier zetten. Joop Stokkermans kreeg de opdracht om een compositie voor beiaard te maken van de provincie Flevoland, met als doel de beiaardcultuur aldaar te bevorderen. Zo ontstond de Flevolandsuite. Dick Klomp schreef zijn Pampushoutwals met in gedachten Pampushout, een bos bij Almere.  

Het concert werd afgesloten met de sonate voor beiaard (1987) van Mathieu Dijker, geschreven voor het carillon van de Lichtboogtoren in Almere stad.

Na het concert werd het programma voortgezet in de kerk: de mooie grote kerkzaal leende zich uitstekend voor de twee lezingen, gehouden door de stadsgids Marie-Josée Röselaers en Christiaan Winter. Marie-Josée Röselaers vertelde boeiend over het ontstaan van Almere, waar zij vanuit Amsterdam naar toe verhuisde. De vele foto’s en opnamen gaven een goede indruk van de taak waar de architecten zich voor gesteld zagen, de ontwikkeling van de bouwwerkzaamheden en de reacties van de eerste bewoners.

Christiaan Winter hield een lezing over Willem Vogel, wiens honderdste geboortedag dit jaar herdacht wordt. Zijn composities voor beiaard kwamen natuurlijk aan bod, maar even interessant was het tijdsbeeld dat in de lezing naar voren kwam, evenals de betekenis die Willem Vogel heeft gehad voor het klankidioom van de liturgische muziek van de Hervormde kerk. Heel wat kerkgangers zullen zich zijn naam herinneren in verband met zijn liederen die opgenomen zijn in het Liedboek voor de kerken, memoreerden Christiaan en ik na afloop van zijn lezing.

Vervolgens konden de deelnemers terecht bij een Ethiopisch restaurantje dat speciaal voor dit gezelschap zijn deuren had geopend. Met het carillonconcert uitgevoerd door Christiaan Winter en Bauke Reitsma werd het programma besloten. De composities van Willem Vogel vormden een mooi vervolg op de lezing van Christiaan. Opus 1, bestaande uit een ricercare en bagatella, werd nooit uitgegeven. Als verassing kreeg iedereen een exemplaar als herinnering aan deze inspirerende dag. Hulde aan het bestuur van Stichting Carillons Almere en de beide stadsbeiaardiers!

Utrecht, oktober 2020                                                 Gerdien Tanja

 

Foto via https://www.facebook.com/Stadsbeiaardiers-Almere-794463977400668/

Dankzij steun van het Universiteitsfonds en Vrijhof Cultuur kunnen Esther Schopman en Hylke Banning weer beginnen met beiaardlessen op het carillon van de campusbeiaard. De eerste 6 leerlingen zijn medewerkers, studenten en alumni van de UT. 

De beiaardstudenten kunnen beginnen op het oefenklavier in Vrijhof Cultuur maar als snel zullen ze de toren in mogen. De studenten zullen toewerken naar een kerstconcert op de campusbeiaard en op het Enschedese stadscarillon.

Op de nieuwswebsite van de Universiteit Twente, U-today staat een leuk artikel over de beiaardlessen.  

Ook erg leuk om te beluisteren is dit korte radio interview met Esther Schopman in de radiouitzending van Haandrikman! op NPO5 vandaag (15-9-2020). 

 

Op steeds meer plekken in Nederland wordt, tegen de Coronaverdrukking in, het concertleven weer hernomen. Dat gebeurt met in achtneming van de regels van het RIVM: zitten is verplicht, zitplaatsen zijn op veilige afstanden van elkaar opgesteld, aanmelden en inschrijven vóór het concert.

Ook in de Eindhovense St. Catharinakerk begint op zaterdag 5 september om 15.00 uur de zaterdagse concertserie weer, de serie die al jarenlang bestaat onder de naam Muziek in de Cathrien. Dit eerste concert heeft als titel De wereld van Jehan Alain. Van deze jong gesneuvelde Franse componist klinkt o.a. de Messe Modale en septuor uit 1938. Naast Alain klinken onder meer Jan Langlais en Gabriel Fauré. Bezetting: twee vocale solisten, een fluitist, een strijkkwartet en orgel. Leiding is in handen van de Eindhovense stadsorganist Ruud Huijbregts.

Bijzonder is dat de Eindhovense stadsbeiaardier, Rosemarie Seuntiëns, een uitdrukkelijke plaats heeft in de gehele serie concerten.

Iedere eerste zaterdag van de maand neemt zij om 14.25 uur plaats achter het klavier van de zware Philipsbeiaard in de noordelijke toren van de Cathrien, om gedurende een half uur klokkenmuziek te laten horen die het ‘binnenprogramma’ inleidt. Zij kiest daarbij steevast een repertoire dat geïnspireerd wordt door wat de musici ‘beneden’ ten gehore gaan brengen. Middels een aantal luidsprekers is de carillonmuziek ook binnen in de kerk te beluisteren en de concertgangers krijgen haar programma in handen, zodat ze weten wat ze horen. Op 5 september zal Rosemarie muziek spelen van een aantal componisten waaruit Jehan Alain muzikaal is voortgekomen: César Franck, Gabriel Fauré, en Jacques Ibert.

Voor meer informatie en kaarten: zie de link hieronder.

https://www.muziekindecathrien.nl/concert/de-wereld-van-jehan-alain/