Domtoren Utrecht

UTRECHT — Een Beiaard Symposium in Museum Speelklok te Utrecht, afgewisseld met beiaardspel op de beiaard van de Domtoren in nauwe samenwerking met de Utrechtse klokkenspelvereniging. Op dit symposium& zijn beiaardiers, leden van de NKV en de UKV, beiaardliefhebbers en andere muziekliefhebbers welkom.

Het lijkt nog ver: 1 oktober. Maar half juni moet duidelijk zijn dat er voor het symposium voldoende deelnemers zijn! Klik even door om te zien dat het om een maandag (!) gaat en om te zien wat er deze dag te beleven is. Daar staat ook hoe je je op kunt geven. Maak er werk van! Er zijn signalen dat het nog niet storm loopt. Het zou zonde zijn wanneer het symposium afgeblazen moet worden...

Klik hier voor alle informatie

DEN BOSCH — Een gesprek met bestuurslid Arie van Olst van de Bossche Beiaard Stichting

Arie, hoe ben je in het bestuur gekomen, hadden klokken je speciale belangstelling?

Nee, ik houd wel van muziek maar speel zelf niet. Ik heb 42 jaar bij de KPN gewerkt en na mijn pensionering ben ik voor allerlei functies gevraagd (o.m. 11 jaar lang voorzitter van het Rode Kruis Den Bosch). Op grond van mijn ervaring als directielid van de KPN en mijn netwerk ben ik gevraagd om binnen de stichting wat hulp te bieden. Ik wil mij graag dienstbaar maken aan de maatschappij.

De Bossche Beiaard Stichting heeft onlangs een bijzonder lespakket uitgegeven. Hoe is dat ontstaan?

Dat is eigenlijk het gevolg van onze doelstellingen. Als je meer aandacht wilt genereren voor het culturele erfgoed, begin dan bij de jeugd. Onze beiaardier Joost van Balkom heeft samen met een basisschool een lespakket ontwikkeld dat kan worden gebruikt voor kinderen uit groep 7 en 8.

In 2016 verscheen de eerste versie van het pakket ‘Hemelse Tonen’: een doos met o.a. 3 speeldoosjes, 3 gaatjestangen en strookjes. Daar kun je een melodietje in ponsen dat door het muziekdoosje kan worden afgespeeld. Tegenwoordig heeft geen enkele basisschool een aparte leerkracht muziek en de vaste leerkrachten staan ook niet te springen om extra werk. Daarom hebben we met subsidie een docent van de muziekschool kunnen aantrekken. Die behandelt in 3 lessen spreekwoorden en gezegden waarin klokken voorkomen; demonstreert verschillende toonhoogtes met behulp van bierflesjes die met water gevuld worden; helpt bij het maken van een liedje op het speeldoosje èn een eigen ringtone voor je smartphone!

Na de cursus gaan de kinderen met ouders en leerkrachten met de beiaardier mee de toren op.

Tot nu toe hebben 4 scholen in Den Bosch van het lesaanbod gebruikt gemaakt en zijn er ook twee dozen door basisscholen in Limburg besteld. Daarnaast zijn we met een tweetal scholen in gesprek voor het lesaanbod.

Het geld dat we verdienen met de verkoop gebruiken we om over een tijdje versie 2 te kunnen uitbrengen.

Op onze website www.beiaardonline.nl staat een video over een les met ‘Hemelse Tonen’.

Hoe werkt de Bossche Beiaard Stichting?

De BBS heeft een bestuur van 6 leden en een goed georganiseerde projectmatige taakverdeling. Nieuwe bestuursleden worden gevraagd voor specifieke taken zoals PR, onderhoud van de website, contacten met de gemeente, fondsenwerving en techniek bij evenementen.

Wij vergaderen standaard vier keer per jaar en vlak voor de beiaardweek een paar keer extra.

Ieder jaar organiseren wij de Bossche Beiaardweek, dit jaar afgesloten met een rijdende beiaard op het Kerkplein. Onder de talloze passanten waren enkele paren die spontaan gingen dansen op de Tango- en Salsamuziek die door beiaardier Joost van Balkom werd uitgevoerd.

Momenteel zijn we bezig na te denken hoe we nog meer voor onze donateurs kunnen doen.

Wij ontvangen subsidie van de gemeente en tot heden zijn de bezuinigingen gelukkig aan ons voorbij gegaan.. Verder genieten we de steun van zo’n 40 donateurs, de zogenaamde ’vrienden’. Speciaal voor hen organiseren wij jaarlijks een of twee concerten met iets extra’s zoals een hapje en drankje op een mooie locatie. En uiteraard blijven we streven naar meer vrienden.

Vorig jaar bestonden wij 25 jaar en mochten een bijzondere luisterplaats in de buurt van de Sint Jan gebruiken: een afgesloten tuin van een van de vrienden. Achterin staat een tuinhuisje met een carillon met porseleinen klokjes. De eigenaar handelde vroeger in ‘Chinese Art’.

Voorts trekken wij op met het Bossche Klokkenluiders Gilde dat vorig jaar is opgericht. Samen hebben wij de ‘Torennota’ geschreven die we toevallig vandaag aan de wethouder hebben overhandigd. Die was daardoor aangenaam verrast omdat in de gemeentelijke beleidsnota niets over torens en klokken staat… In de Torennota wordt o.a. het belang van beiaardspel en de betekenis van klokken voor de stad aanschouwelijk gemaakt.

Den Bosch 4 personen V3

Op de foto: Het aanbieden van de Torennota aan de wethouder (foto: René Swane - bestuurslid Klokkenluidersgilde
V.l.n.r.: Arie van Olst (bestuurslid Beiaardstichting) Jos Clercx (voorzitter Beiaardstichting), Huib van Olden (wethouder),
John Vermulst (voorzitter Klokkenluidersgilde).

In 2029 vieren we 400 jaar einde beleg van ‘s-Hertogenbosch en de wethouder wil dan ook speciale aandacht besteden aan torens en klokken. Daar moet je dus vroeg mee beginnen. De nota kwam voor hem op een heel mooi moment.

Onlangs is onze website vernieuwd. Dat gebeurde door een professionele bouwer samen met ons. De site wordt onderhouden door een bestuurslid.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Dat is vooral het uitbouwen van de vier pijlers: elk jaar de beiaardweek houden; het aantal concerten voor de vrienden uitbreiden; samenwerking met het klokkenluidersgilde intensiveren en het promoten van ‘Hemelse Tonen’. De rode draad is het contact met de gemeente over het onderhoud van de beide carillons en het wekken van de publieke belangstelling door de bespelingen en het luiden.

Wat is het leukste wat je hebt gedaan voor de stichting?

Eén van de mooiste dingen was het boek ‘Van Balkom Beiaardiers’ in elkaar zetten, samen met de klokkenluiders een schrijver zoeken, fondsen werven, verkopen en nog winst maken ook!

Dick Klomp

 

CHICAGO — Op het carillon van de Universiteit van Chicago in de toren van Rockefeller Chapel wordt op 25 en 26 mei een festival gehouden met een reeks wereldpremières van nieuwe carillonmuziek. Het festival is in de open lucht en dus vrij toegankelijk.

Er wordt gemusiceerd door de nieuwe universiteitsbeiaardier, Joey Brink, door Tiffany Ng van de Universiteit Michigan, door Ellen Dickinson (Yale University) en door Frans Haagen van de Nederlandse Beiaardschool. Wie het gebeuren wil komen meemaken: graag opgeven, dan wordt er een naamkaartje aangemaakt. Zie voor verdere gegevens de (Engelstalige) folder: klik hier.

Dit jaar bestaat de beiaard in de toren van de Dorpskerk Bathmen tien jaar. Om dat te vieren werd op vrijdagavond 25 mei in de kerk de tentoonstelling Klinkend Brons geopend. Een fotogalerij, de gehele kerk rond, laat zien wat er in de afgelopen tien jaar is gebeurd rond het Bathmense toreninstrument en dat is veel!

Bathmen 2

Een opsomming ‘voor de vuist weg’: Er wordt gespeeld op zaterdagochtenden door vaste beiaardier Jan Achterkamp (zie foto), schoolkinderen komen langs om zich ‘op de hoogte’ (letterlijk en figuurlijk) te stellen, alle muziekverenigingen uit het dorp spelen samen met de klokken, er zijn Bathmense Beiaardboeken verschenen, er werd een actieve en vindingrijke club opgericht: Stichting de Bathmense Beiaard. Door een goede samenwerking tussen het bestuur van deze stichting en de vaste beiaardier kwam dit alles tot stand, inclusief een informatieve en goedopgezette website: www.bathmensebeiaard.nl

Bijzonder: 28 klokken telt het Bathmense carillon, waarmee je als beiaardier kunt beschikken over 2 ½ octaaf. Voor Achterkamp nooit een beperking geweest, veeleer een uitdaging: wat maak je als beiaardier klaar op een klankjuweel dat aanzienlijk minder klokken telt dan zijn grote broers met minstens vier octaven. Dat het kan bewijst de praktijk: kijk maar op de speciale vrijdagavondconcerten in de jaarlijkse juni-carillonmaand: vele dorpsgenoten komen luisteren.

Bathmen 3

Een inspirerende avond was het, op 25 mei. Jan Achterkamp trakteerde het    aankomende publiek op rollende torentonen die prima bleken te landen op het speelse….. standbeeld (?)….. ligbeeld(?) …. met de naam Rollende Paarden (zie foto). Binnen werd op koffie/thee getrakteerd door de Werkgroep Open Kerk. De ludieke openingsverrichting werd gedaan door burgemeester Andries Heidema (zie foto), die dat vooraf liet gaan door een levendige toespraak. Beiaardier Jan vertelde de aanwezigen hoe het allemaal gekomen was, vergezeld van instructieve lichtbeelden. In dit eerste decennium heeft de beiaard een eigen plek veroverd in de gemeenschap van Bathmen.Bathmen 4

Tekst en foto’s: Roel Smit

AMSTERDAM — Een vaartocht door de grachten van Amsterdam langs vijf prachtige carillons. Op deze tocht zijn beiaardiers, leden van de jubilerende NKV, beiaardliefhebbers en alle andere muziekliefhebbers welkom.

Er zullen niet alleen concerten worden verzorgd door de stadsbeiaardiers Gideon Bodden en Boudewijn Zwart, maar ook door oud-stadsbeiaardier Bernard Winsemius.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding. Inschepen vanaf de steiger bij 'De Nederlanden', Singel 279, Amsterdam, vanwaar de boot om 12.00 uur vertrekt.

De St. Hippolytustoren in Kamerik

KAMERIK — Een zonnige zaterdag in april. Zaterdag 7 april was het dan zo ver. Ruim 30 beiaardliefhebbers op excursie langs een viertal beiaarden in Midden-Nederland. Deze beiaardexcursie was de gezamenlijke aftrap voor het jubileum jaar van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging (UKV) en de Nederlandse Klokkenspel Vereniging (NKV). In 2018 viert de UKV het 90-jarig bestaan en de NKV viert het 100-jarig bestaan.

Glascarillon VleuterweideOnder deskundige leiding van Arie Abbenes, oud stadsbeiaardier van Utrecht, en Erik Kempen, voorzitter van de UKV, hebben de deelnemers genoten van het beiaardspel van de Grote Kerk in Vianen, de Hervormde Kerk in Kamerik, de Petruskerk te Woerden en het glascarillon in Vleuterweide.

Op de eerste drie beiaarden, die sterk verschillen in karakter en omvang, hebben Arie Abbenes, Malgosia Fiebig en Henk Verhoef een concert gegeven dat paste bij de betreffende beiaard. Dit stond garant voor een veelzijdige muziek samenstelling. Niet alleen de beiaard was het beluisteren waard. Ook de verschillende locaties, de kerken en de omgeving waren een bezoek waard.

Na het officiële welkom door de burgemeester van Vianen, verzorgden de enthousiaste vrijwilligers van de Stichting Grote Kerk Vianen een rondleiding door de kerk. Het dubbeldeks praalgraaf, een unicum in Nederland is een bezoek meer dan waard. Een deel van de deelnemers beklom de toren en heeft genoten van het prachtige uitzicht. Het dorp Kamerik is een prachtig voorbeeld van klein dorp met een groots instrument.

Woerden beschikt over een prachtige luisterplaats naast de Petruskerk. Ook in Woerden bezochten een aantal deelnemers de werkplek van Henk Verhoef. Het was hartverwarmend om de enthousiaste vrijwilligers van de Stichting Carillon Woerden, net als in Vianen te horen vertellen over hun carillon en de activiteiten, die regelmatig georganiseerd worden rondom het carillon. De ware liefde voor het carillon ligt bij de plaatselijke bevolking, dat bleek deze zaterdag weer eens.

De dag werd afgesloten met een bespeling van het Glascarillon te Vleuterweide door de vaste beiaardier Wim Ruitenbeek. Dit glascarillon bestaat uit 50 glazen klokken en 50 klankschalen. Het kunstwerk is in 2008 ontworpen door glaskunstenaar Bernard Heesen. De klokken zijn geblazen door het Glasvormcentrum van Royal Leerdam en in de glaswerkplaats van Petr Novotny. Wim Ruitenbeek glascarillon Vleuterweide april 2018 2Klokkengieterij Eijsbouts zorgde voor de finishing touch door het stemmen van de klokken. De toren, die onderdeel is van de cultuurcampus in Vleuterweide, staat naast de ingang van de muziekschool. Wim speelt van april tot september op het plein bij de cultuurcampus. Kinderen, die langs komen, mogen hun eigen verzoeknummer indienen, die Wim vervolgens op het glascarillon speelt. Ook zaterdag bleek weer dat kinderen gefascineerd zijn door de klanken van dit glascarillon.

Zaterdag 7 april 190 jaar liefde voor de beiaard in 1 bus. Dankzij al die betrokken vrijwilligers, de vier beiaardiers, de bevlogen reisleiders kunnen we terugkijken op een schitterende dag. Waarop we veel moois gehoord en gezien hebben. Een prachtige dag, een van de vele activiteiten, die door de UKV en de NKV in 2018 georganiseerd worden.

Als jubileumcommissie en bestuur kun je een feestje organiseren, maar je hebt wel gasten en feestgangers nodig om dit feestje samen te vieren. U bent allen, samen met uw introducés van harte welkom bij alle evenementen, die in het kader van het 100-jarig bestaan van de NKV georganiseerd worden.

Ada Boerma