Aankondiging

DEN HAAG — Voor het huwelijk van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima arrangeerde hij 'Adiós Nonino'. Voor de vijftigste verjaardag van de koning schreef hij een werk voor zestien saxofonisten, vijf percussionisten en strijkorkest, dat tijdens het koninklijke feest werd uitgevoerd. Ook maakte hij arrangementen voor de uitvaarten van Prinses Juliana en Prins Bernhard en werkte hij mee aan een kerstalbum van Prinses Christina. Dinsdag 7 december 2021, de dag dat Prinses Amalia haar achttiende verjaardag viert, klinkt op tientallen carillons door heel Nederland de nieuwe carilloncompositie 'Amalia Achttien!' van de Nederlandse componist Bob Zimmerman.

“Ik kreeg alle vrijheid, er waren geen regels en als die er al zouden zijn, zou ik ze niet hebben willen eerbiedigen”, zegt Bob Zimmerman. “Mijn eigen intuïtie moet leidend zijn. Nooit eerder schreef ik voor carillon. Het is een eigenaardig instrument met specifieke eigenschappen. Elke interval klinkt met rare boventonen, maar dat maakt een carillon juist een carillon. Zeer blij ben ik met de hulp die ik kreeg van beiaardier Boudewijn Zwart. Ik kon met hem mee naar boven in de Westertoren. Dat was een feest voor deze Amsterdammer.” Hij heeft het stuk, dat vijf minuten lang is, in zijn hoofd bedacht en geschreven. Als vorm koos hij het rondo, waarbij het hoofdthema een vrolijke melodie is die regelmatig terugkeert, een melodie die blijft hangen. “De eerste en de laatste seconden hebben iets hymnisch, iets statigs. Korte noten schrijven is zinloos, alles op een carillon klinkt secondenlang door. Achter de digitale piano, met de galm op tien, heb ik gecheckt of alles klopte. Ik heb het nog niet horen uitvoeren op carillon, dat moet bewaard blijven tot de verjaardag. Ik beschouw het als een cadeau voor Amalia maar ook voor de gehele Nederlandse bevolking.”

Foto: Bob Zimmerman (fotograaf: Melchior Huurdeman)

Historie

Met deze speciale compositie wordt een eeuwenoude traditie voortgezet. Al sinds de zestiende eeuw spelen beiaardiers nieuwe werken, opgedragen aan stadhouders en leden van het Koninklijke Huis, tijdens inauguraties, stads- en staatsbezoeken, huwelijksfeesten, verjaardagen en uitvaarten.

De partituur werd op dinsdag 7 december om 16.00 uur in het gemeentehuis van Den Haag door Bob Zimmerman officieel overhandigd aan Jan van Zanen, burgemeester van de residentiestad. Aansluitend speelde beiaardier Gijsbert Kok vanuit de toren van de Grote Kerk in Den Haag de officiële première van 'Amalia Achttien!'. Daarna klonk het op talrijke carillons in Nederland. Het werk werd ook op Koningsdag 2022 uitgevoerd.

De compositie-opdracht was een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Het Koninklijk huis heeft meegedeeld dat de Koninklijke familie de compositie met belangstelling tegemoetziet. Het ligt in de lijn der verwachting dat de compositie ook de komende decennia bij feestelijke gebeurtenissen gespeeld gaat worden.

Het carillon 

Het carillon heeft als oudste instrument van de openbare ruimte, door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis en die van het Koninklijk Huis in het bijzonder. Bij vreugde en verdriet, in vredestijd en tijdens oorlog en bezetting klonk het carillon. Het carillon dat wel de "stem van de stad" genoemd wordt, vertolkt de gevoelens van de bevolking. Het carillon is een laagdrempelig instrument dat mensen met verschillende culturele achtergronden bereikt en daar mee is het bij uitstek een instrument dat mensen verbindt. In de afgelopen jaren heeft het carillon tijdens de Coronacrisis, de viering van 75 jaar Vrijheid, Koningsdag en Bevrijdingsdag 2020 en 2021 deze verbindende rol met verve vervuld.

Op deze interactieve kaart kunt u zien waar en wanneer voor Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Amalia gespeeld zal worden. De directe link naar de interactieve kaart: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1yoTUce8RxmS0M0lI-2L7gbCRf2-pUZn2&usp=sharing