AMSTERDAM — Met de oproep om “de tijd in de gaten te houden” opende buurtbewoonster en een van initiatiefnemers Greetje van der Krieke de feestelijke bijeenkomst in de Zuiderkerk te Amsterdam. Tijd stond centraal op deze bijeenkomst waarin we terugreisden in de tijd tot 1643. Het eerste jaartal dat vermeld op het beiaardiersbord dat op zaterdag 26 maart 2022 werd onthuld door buurtbewoners en de vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam, afdeling Vastgoed.

Het initiatief voor het beiaardiersbord werd genomen door Nieuwmarktbuurtbewoner Henri van Poll en stadsbeiaardier Gideon Bodden. Zij werden geïnspireerd door het al bijna een eeuw oude beiaardiersbord in de Oudekerkstoren. Samen met twee andere buurtbewoners, Marten en Greetje van der Krieke, gingen zij op zoek naar sponsoren, een timmerman en een handschilder. Het beiaardiersbord is na de onthulling overhandigd aan de gemeente Amsterdam die ervoor zorgt dat de torens, de carillons en óók het beiaardiersbord, in topconditie worden doorgegeven aan de volgende generaties Amsterdammers.

In de Zuiderkerk werd stilgestaan bij de betekenis die de carillonmuziek voor de inwoners heeft, eeuw na eeuw, bij oorlog en vrede, en hoe de muziek van de stadsbeiaardiers ongemerkt generaties en mensen met elkaar verbindt. Ook nu, in 2022 kan het carillon deze functie vervullen voor bijvoorbeeld vluchtelingen uit de Oekraïne, die op het carillon een vertrouwde melodie horen en herkennen.

Sinds 1614 hebben generaties bewoners van de Nieuwmarktbuurt geleefd onder de klokkenklanken van de Zuidertoren. Wie waren die anonieme stadsmuzikanten, klokkenisten, die sinds 1643 de Zuidertoren met haar carillon hebben doen zingen? Het beiaardiersbord geeft antwoord op deze vragen, vanaf Sijbrandt van Noordt de eerste beiaardier tot aan Gideon Bodden en Boudewijn Zwart, de huidige beiaardiers. De bewoners van de Nieuwmarktbuurt hebben met elkaar het bord gefinancierd bijvoorbeeld uit inkomsten van filmopnames op de Raamgracht. De Zuidertoren hoort echt bij hun buurt, het is het baken van de plek waar zij wonen en leven. Er waren heel wat buurtgenoten, met hun eigen verhaal over de toren, het carillon en hun liefde voor Amsterdam, aanwezig op deze feestelijke bijeenkomst. Het bord is een cadeau van de Nieuwmarktbuurt aan de gemeente Amsterdam

De bijeenkomst in de Zuiderkerk was de feestelijke afsluiting van de tiende Open Toren Dag (OTD), die dit jaar ruim 13.000 bezoekers trok op 19 torens, verspreid over de hele stad. De opening van de tiende Open Toren Dag, volgens traditie met het luiden van de gong van de Beurs van Berlage, vond dit jaar plaats op de 22ste verdieping van Tower Ten in WTC Amsterdam, Zuidas. De 19 deelnemende torens, historische torens en hedendaagse (woon)torens, zijn bakens in de stad. Naast een bezoek aan een toren was het ook mogelijk om deel te nemen aan diverse symposia over torens, architectuur en stedelijke ontwikkeling.

Zowel de Nieuwmarktbewoners als de organisatie van de Open Toren Dag kunnen tevreden terug kijken op een mooie, zonnige zaterdag in maart.