Hylke Banning bij de nieuwe Plechelmus-klok

Hylke Banning, stadsbeiaardier van Oldenzaal sinds 1992, wist niet wat hem overkwam toen hij het licht aandeed op het gewelf van de toren van de St. Plechelmusbasiliek. Een tribune vol mensen die hem onder luid applaus welkom heette. Hylke was naar de toren gelokt om collega Esther Schopman de nieuwe Plechelmus-klok te laten zien. Het duurde even tot het tot Hylke doordrong dat er toch wel iets heel bijzonders aan de hand was en dat hij de hoofdrol speelde. Het dagblad Tubantia schreef een dag later: “ Stadsbeiaardier Hylke Banning bespeelt carillon van Oldenzaal nu als Ridder in de Orde van Oranje Nassau”.

Nadat hij Hylke de versierselen had opgespeld gaf burgemeester Patrick Welman een overzicht van het vele werk dat Hylke als stadsbeiaardier, de afgelopen 30 jaar heeft verzet, in Oldenzaal. Hylke is niet alleen musicus, hij is ook organisator, aanjager en ambassadeur van de beiaard. Naast zijn wekelijkse bespelingen organiseert Hylke concerten met lokale ensembles, onderhoudt hij de website van de St. Plechelmusbasiliek, verzorgt hij rondleidingen en werkt hij enthousiast mee aan educatieve projecten en lokale festiviteiten.

Hylke 1

Hylke was de trekker van de gieting van de Plechelmus-klok, de grootste en zwaarste luidklok van Overijssel, die in 2020 is gegoten en een jaar later in de toren is gehangen. Dat alles niet zonder resultaat: de Oldenzalers zijn trots op hun basiliek, hun toren, hun klokken, hun beiaard. Hoe groot het draagvlak voor de beiaard en de klokken in Oldenzaal is, bleek wel bij de feestelijk ontvangst en de plechtige wijding van de Plechelmus-klok in september 2021. De klok kreeg een warm onthaal: een platte kar met de klok, voorafgegaan door een harmonie, in een optocht, met oldtimers en koetsen. Mensen liepen massaal uit om de klok te zien. Zo werd het een beetje carnaval in september.

Hylke is niet alleen actief in Oldenzaal. Ook binnen de beiaardwereld heeft Hylke zijn sporen verdiend. Meer dan 30 jaar is hij landelijk actief als (bestuurs-)lid van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV). In 2000 heeft Hylke de eerste website van de KNKV gebouwd die tot 2019 in de lucht is geweest. Als webmaster was hij ook actief betrokken bij de vernieuwde website van de KNKV in 2019. Hylke maakt nog steeds deel uit van de redactie van de KNKV website.

Hylke 2    Hylke 4

Naast bestuurslid van de KNKV was Hylke van 2004 tot 2020 adviseur, vrijwillig beiaardier en redacteur bij Beiaardcentrum Nederland (BCN). Ook in de internationale beiaardwereld is Hylke al jaren actief. Van 1996 tot 2008 was hij secretaris van de World Carillon Federation (WCF), een koepelorganisatie van 32 landen waar de beiaardcultuur beoefend wordt. In de periode 2000-2017 heeft Hylke de website voor de WCF als webmaster onderhouden. Daarnaast is hij sinds 2017 vice-voorzitter van de WCF.

Toch blijft er naast al die bestuurlijke activiteiten nog tijd over om samen met collega Esther Schopman, stadsbeiaardier van Enschede het Twentse beiaard duo “Hemmel & Eerde” te vormen, waarmee ze sinds 1991 optreden. In 2020 hebben ze samen de ooit door hun beider leraar Karel Borghuis opgerichte Campus Beiaard Kring weer opgestart, waarbinnen ze beiaard lesgeven aan studenten, alumni en medewerkers van de Universiteit Twente. Ze hebben plannen om de beiaardcultuur in Twente een nieuwe impuls te geven via stichting De Twentse Beiaard, waarvan Hylke sinds 1990 bestuurslid is en sinds 2003 samen met Esther Schopman, voorzitter en secretaris. Ook deze stichting is ooit in het leven geroepen door Karel Borghuis.

Hylke Banning is een bijzondere beiaardier. Naast zijn reguliere fulltime baan beoefent hij het vak van beiaardier, een nevenfunctie, als een hoofdfunctie. Al deze activiteiten, zijn grote liefde voor het instrument en voor de beiaardmuziek, en bovenal zijn grote inzet voor het culturele erfgoed maken Hylke Banning tot een “supervrijwilliger”. Vrijwilligers zetten zich, al meer dan 100 jaar, zowel in Nederland als in ruim 30 andere landen, in voor het behoud en de versterking van de beiaardcultuur.

De beiaardcultuur, in Nederland en wereldwijd, kan slechts voortbestaan dankzij de onvermoeibare inzet van vrijwilligers zoals Hylke Banning.

Hylke 3