LEUVEN  — Klokken worden al eeuwenlang geassocieerd met de vredesgedachte. Zo luidden op 11 november 1918 alle klokken van België, Frankrijk en Engeland om de herwonnen vrede na WO I te vieren. Op 11 november 2018 wordt herdacht dat 100 jaar geleden WO I eindigde met een wapenstilstand. Op die dag zal de nieuwe beiaard van de Abdij van 't Park te Leuven deze vredesboodschap opnieuw uitdragen.

Iedereen is van harte welkom om naar de allereerste beiaardconcerten om 14, 15 en 16 uur te komen luisteren. Voor de inhuldiging schreef de gerenommeerde Vlaamse beiaardier en componist Geert D'hollander het werk Sacrale Suite, een triptiek op gregoriaanse thema's. Dit werk is aan alle beiaardiers aangeboden in de hoop dat velen van hen het op 11 november ook op de 'eigen' beiaard gaan uitvoeren.

De Norbertijnenabdij van Park is één van de best bewaarde abdijen in West-Europa. Er wordt al enkele jaren gewerkt aan de restauratie van dit eeuwenoude complex. In de westertoren van de abdijkerk hing vanaf 1730 een beiaard van 40 klokken, gegoten door de Amsterdamse stadsklokkengieterij van Claes Noorden en Jan Albert de Grave. Dit instrument verhuisde in de 19de eeuw naar de Sint-Pieterskerk in Leuven, maar ging tijdens de Brand van Leuven op 25 augustus 1914 geheel verloren. Op die dag gingen niet alleen veel monumenten, huizen en kunstwerken in vlammen op, maar kwamen ook meer dan 240 burgers om het leven. In 2014 kwam de stadsarchivaris van de Duitse stad Neuss tot de schokkende ontdekking dat reservisten uit zijn stad destijds mede verantwoordelijk waren voor deze tragische gebeurtenis.

De nieuwe beiaard telt 40 klokken die werden gegoten door Koninklijke Eijsbouts. Het benodigde bedrag van ruim 500.000 euro is door meer dan 300 personen en bedrijven uit binnen- en buitenland bijeengebracht. De twee grootste klokken zijn door de stad Leuven en de stad Neuss geschonken. Het totaalgewicht aan klokkenbrons is 10,6 ton. De klokken zijn replica’s van de klokken die tijdens WO I door Duitse troepen werden verwoest. Dankzij de in 1880 door de Leuvense klokkengieter Constant Sergeys gemaakte aantekeningen kennen we niet alleen de opschriften en gewichten, maar is ook het profiel van deze klokken bewaard gebleven.

Het nieuwe instrument gaat deel uitmaken van de internationale groep van vredesbeiaarden die na WO I en WO II wereldwijd werden ingericht.

Meer informatie op de speciale website.

Hylke Banning