DOESBURG — In het kader van het jubileumprogramma van NKV 100 jaar werden componisten uitgenodigd om deel te nemen aan een masterclass “Componeren voor de beiaard” en bij die gelegenheid een nieuwe compositie te maken voor de jarige NKV. Deze masterclass werd in juni 2018 gegeven door de gerenommeerde componist en docent Peter-Jan Wagemans. De 14 deelnemers hadden in april de workshop "Componeren voor de beiaard" gevolgd bij Frans Haagen en Gijsbert Kok, waarna ze aan de slag waren gegaan met het maken van een compositie voor beiaard.

Aan het begin van de workshop werd er op aangedrongen om creatief om te gaan met het instrument en gebruik te maken van alle mogelijkheden die de beiaard biedt. De compositie mocht voor beiaard- solo zijn of voor beiaard met andere instrumenten, waarbij ook het gebruik van elektronica als een optie werd genoemd. De deelnemers kregen een ervaren beiaardier toegewezen die als coach fungeerde en steun gaf bij het maken van de compositie.

Alle composities werden op 29 juni aan Peter-Jan Wagemans, de docent van de masterclass, voorgelegd. Op grond van de adviezen van de docent en op grond van de discussies over de composities kon een nieuwe verbeterde versie van de stukken na de zomer worden ingeleverd.

Peter-Jan Wagemans koos hieruit de vijf beste composities, die op 4 november zullen worden uitgevoerd op het carillon van de Martinitoren in Doesburg. De componisten van de bekroonde werken zijn: Nikos Kokolakis, Yael Levy, Harm Roché van Tiddens, Joris van Suijdam en Eveline Vervliet.

De carillonbespeling op 4 november begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 3 kwartier. Na afloop van dit concert zal de burgemeester van Doesburg om 15.00 uur de prijzen uitreiken aan de componisten van de bekroonde werken. Deze gebeurtenis zal plaatsvinden in de grote zaal van de nabij gelegen Gasthuiskerk.

De vijf composities worden door Beiaardcentrum Nederland in een bundel uitgegeven. Na afloop van de prijsuitreiking kan deze bundel in de foyer van de Martinikerk worden aangeschaft. Intekenen via de webshop van Beiaardcentrum Nederland wordt aanbevolen.

Met de uitvoering van de composities eindigt het project “Componeren voor de beiaard”. Het is daarmee ook het sluitstuk van het jubileumprogramma 2018 van de KNKV.