Christiaan Winter (voorzitter)  
Richard de Waardt (secretaris)  
Paul Maassen (penningmeester)
Meike Warmoeskerken (vice voorzitter)  
Jeroen Heijungs (algemeen adjunct)  


Het bestuur krijgt voor haar werkzaamheden geen beloning