De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging stelt zich ten doel het rijke culturele erfgoed aan klokken en beiaarden te beschermen en te bewaren door de belangstelling hiervoor, en voor alles wat er mee samenhangt, in stand te houden en te vergroten.

Kamer van Koophandel: 06082721

Samenwerkingsverbanden Informatienumme (RSIN): 805799382

ANBI status

Jaarverslag 2022

Balans en Winst & Verliesrekening 2022 / Toelichting

Werkplan 2019 / Meerjarenwerkplan 2020-2021

Jaarverslag 2018

Balans en Exploitatierekening 2018

Jaarverslag 2017

Balans en Exploitatierekening 2017 / Toelichting

Balans en exploitatierekening 2016

Beleidsplan NKV: In januari 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van de NKV een nieuw beleidsplan vastgesteld