'Klok en Klepel' (ISSN 0023 2181) is het verenigingsorgaan van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Het blad heeft een lange geschiedenis. De eerste nummers verschenen vanaf 1924 onder de naam 'Onze Torenmuziek'. In 1959 kreeg het tijdschrift de naam 'Klok & Klepel'. De inhoud bestaat uit artikelen over campanologische, historische en musicologische onderwerpen, verenigingsnieuws, berichten over nieuwe en gerestaureerde beiaarden en beiaardactiviteiten.

Oude uitgaven kunt u terugvinden via onze oude website.