In 2014 is de beiaardcultuur in Nederland geplaatst op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Om op deze inventarisatie lijst geplaatst te worden en deze plaats te behouden dient het immateriële erfgoed te voldoen aan de volgende criteria:

• De voorgedragen traditie voldoet aan de definitie van immaterieel erfgoed. Het heeft een kortere of langere geschiedenis en wordt doorgegeven van generatie op generatie;
• Er is sprake van een levende cultuur;
• De betreffende traditie wordt gedragen door een gemeenschap en die gemeenschap draagt de traditie voor; 

Deze gemeenschap heeft de problemen in de overdracht naar de volgende generaties in kaart gebracht en zet zich in om deze knelpunten op te lossen. Dat doet de sector door een erfgoedzorgplan op te zetten en uit te voeren. De NKV streeft naar plaatsing van de Beiaardcultuur op de UNESCO Lijst Immaterieel. Voorwaarde voor plaatsing op deze UNESCO lijst is de ontwikkeling en de uitvoering van een erfgoedzorgplan.

Erfgoedzorgplan

De plaatsing op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland houdt een verplichting in voor de beiaardcultuur: er dient een erfgoedzorgplan te worden opgezet. De NKV, als voordrager van de beiaardcultuur, rapporteert de voortgang van dit erfgoedplan aan het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). De eerste voortgangsrapportage over het erfgoedzorgplan heeft in 2016 plaats gevonden. In 2018/19 zal er opnieuw geëvalueerd worden. De opdracht voor de NKV en andere organisaties op het gebied van de beiaardcultuur in Nederland is de ontwikkeling en uitvoering van een erfgoedzorgplan.